Naziv: AprossPlus
Proizvođač: Zagreb data d.o.o.
 
Uputa: Uputa za instalaciju AprossPlus-a (za postojeće korisnike Apross-a)
 
Za instalaciju Aprossa potrebne su sljedeće komponente:
 
  • Windows Installer 3.1
  • .NET Framework 3.5 SP1
Ako su navedene komponente već instalirane, možete pokrenuti aplikaciju. Ukoliko komponente nisu instalirane, potrebno je klinuti na gumb Instalacija.
 


Instalacija Apross-a
Instalacija Plaća